Ochrona osób i mienia

Ochronę osób i mienia świadczymy na podstawie posiadanej koncesji

W ramach naszych usług realizujemy:

  • Bezpośrednią ochronę fizyczną
  • Zabezpieczenie techniczne obiektu

Mając na uwadze wysoki standard świadczonych usług, nasza firma przez cały czas wdraża nowe procedury w celu zwiększenia skuteczności ochrony oraz poprawy bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Ochrona osób i mienia, Agencja ochrony

Ochrona fizyczna

Usługę ochrony fizycznej realizujemy bezpośrednio na obiekcie przez pracowników ochrony fizycznej. Nasi pracownicy są jednolicie umundurowani, posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem oraz środki łączności bezprzewodowej. Są to osoby o wysokich walorach kultury osobistej potrafiący interweniować w każdej sytuacji. Kadra managerska firmy sprawująca nadzór i kontrolę w większości wywodzi się z służb mundurowych zatrudnionych w Policji i wojsku.

Stała lub doraźna obecność ochrony

Polega na przebywaniu i wykonywaniu określonych zadań w granicach wydzielonego obszaru przez przeszkolonych i doświadczonych pracowników ochrony.

Elastyczna współpraca

Organizujemy ochronę w taki sposób aby w możliwie najmniejszym stopniu była obciążeniem finansowym przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu mienia.

Analiza zagrożeń

Jeszcze przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzamy rozpoznanie potencjalnych zagrożeń, specyfiki obiektu i terenu.

Koordynator Ochrony Fizycznej

Zapewniamy całodobowy nadzór koordynatora nad pracą pracowników ochrony, przydzielonych do danego obiektu.

Zapewniamy skuteczną ochronę stacjonarną, która spełnia następujące warunki

Opracowany harmonogram ochrony

Wsparcie przez grupy interwencyjne

Dobrani pracownicy i zaplecze techniczne

Środki i metody kontroli pracy pracowników

Profesjonalna Agencja Ochrony

Dyspozycyjność Grup interwencyjnych

Dysponujemy Grupami Interwencyjnymi wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego. Pojazdy są oznakowane i wyposażone w środki łączności oraz stały kontakt z dyżurnym stacji monitorowania.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami