PFRON

Gwarantujemy odpisy PFRON na pułapie 40% wartości usługi.

pobraneInformujemy, że posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej i jesteśmy upoważnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON / na podstawie art, 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami każdy pracodawca zatrudniający 25 i więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty) musi odprowadzać co miesiąc obowiązkowe składki na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) co w wielu przypadkach oznacza dodatkowe, często duże miesięczne koszty dla firmy. Rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm które tworzą miejsca pracy i zatrudniają osoby niepełnosprawne – każdy klient takiej firmy może skorzystać z ulg w odprowadzaniu obowiązkowych składek, co w przypadku wielu firm pozwala na naprawdę duże oszczędności finansowe.

40procent

Od 2011 roku obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi lub produkcji u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawca ten musi osiągnąć odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

JAWI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH I OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.  OSIĄGA ODPOWIEDNI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wskaźnik ten pozwala udzielać ulg w wysokości ponad 40%.

 

Procedura uzyskania ulg we wpłatach na PFRON:

  • zakup usług od JAWI PUDIOM SP. Z o.o.,
  • TERMINOWA zapłata należności  – UWAGA!!! liczy się data obciążenia rachunku bankowego,
  • JAWI PUDIOM przekazuje niezwłocznie Państwa firmie informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON,
  • Kontrahent JAWI PUDIOM obniża wpłatę na PFRON wg otrzymanej informacji.

skan00011_800