KONTAKT

logo_x120„JAWI” Przedsiębiorstwo Usług Detektywistycznych i Ochrony Mienia Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 52;  43-100 Tychy

BIURO:
ul. Baczyńskiego 27, 41-200 Sosnowiec

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”) oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego, informujemy, że:

1. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAWI Przedsiębiorstwo Usług Detektywistycznych i Ochrony Mienia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Przemysłowej 52 (zwana dalej JAWI), NIP: 646-270-99-48, KRS: 0000254912. 3. Wszelka korespondencja związana z przetwarzaniem przez JAWI danych osobowych powinna być kierowana do Inspektora Ochrony Danych na adres pocztowy siedziby: 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 52 lub adres do korespondencji: 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 27 lub adres e-mail: daneosobowe@jawi.katowice.pl 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla badania potrzeb klienta przez JAWI oraz w celu marketingu produktów i usług JAWI. 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego. 6. Dane mogą być udostępniane przez JAWI podmiotom, na rzecz których udzieliła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych. 7. Odbiorcą danych będą pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług oraz podwykonawcy JAWI. 8. Wyżej wymienione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 9. Powyższe dane będą przetwarzane od momentu wyrażenia zgody do cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilu.

Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych przez JAWI znajdą Państwo na stronie www.jawi.katowice.pl w zakładce Ochrona Danych osobowych.

□ Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JAWI w celach marketingu drogą elektroniczną. Mam świadomość, że zgoda może być w każdej chwili przeze mnie cofnięta.

□ Wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail, numer telefonu wiadomości przez JAWI zawierających informacje handlowe.

□ Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystywanie przez JAWI telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego.

* Przynajmniej jedna z form kontaktu jest wymagana.